VLADA RH: Prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, kojim se Zakon o elektroničkim komunikacijama dodatno usklađuje sa zakonodavnim aktima Europske unije.

Photo VRH-ulaz.jpg
Ovim se Zakonom prenose preostale odredbe Direktive 2014/61/EU, kojima se uređuje fizička infrastruktura unutar zgrade, koja mora biti prilagođena elektroničkim komunikacijskim mrežama velikih brzina, te pristup toj infrastrukturi, utvrđuje se pravni okvir za djelotvornu izravnu primjenu Uredbe (EU) 2015/2120 i Uredbe (EU) 2017/920 u domaćem pravnom poretku, dodatno se usklađuju odredbe o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i e-pozivu, kao i drugim pozivnim brojevima hitnih služba u RH, utvrđuju se uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina javnim sredstvima, u skladu s važećim nacionalnim programima razvoja širokopojasnog pristupa, usklađuju se odredbe o osiguranju sredstava za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) sa Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019., na temelju kojih će HAKOM postati proračunski korisnik državnog proračuna od 1. siječnja 2018. godine, te se dodatno preciziraju i nomotehnički uređuju pojedine odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, u provedbi kojih su bile uočene određene nejasnoće ili nedostaci.