Hrvatska pošta: Priopćenje povodom prosvjeda sindikata/radnika Hrvatske pošte

Photo logo-posta3.jpg
Početkom studenog 2013. godine Hrvatska pošta pokrenula je zakonom propisani postupak savjetovanja s Glavnim radničkim vijećem o kolektivnom višku radnika. Utvrđen je višak od 270 radnika u odnosu na sadašnji opseg poslovanja. S obzirom na strukturu radnih mjesta, više od 35% ovog broja čine radnici u administraciji. Hrvatska pošta, kao odgovoran poslodavac, u dogovoru sa socijalnim partnerima radnicima isplaćuje otpremnine veće od zakonskih, a cjelokupan postupak zbrinjavanja viška radnika provodi se u skladu sa svim Zakonima, procedurama i pozitivnim propisima RH.

Hrvatska pošta u 2013. godini svoje poslovanje temelji na Strategiji razvoja poduzeća za razdoblje od 2013. do 2018. godine, a koju je medijima i javnosti predstavila u prosincu 2012. godine. Jedan od ključnih, kratkoročnih ciljeva Hrvatske pošte u sklopu Strategije razvoja jest povećanje efikasnosti i optimiziranje broja zaposlenika. Razlog tomu je kontinuiran pad prihoda iz temeljne djelatnosti u poštanskom poslovanju, što je osim u RH pojava i na europskom te globalnom tržištu. Trend smanjenja prihoda mora pratiti i smanjivanje broja zaposlenih jer je taj trošak prije samo jednu godinu činio 70% ukupnog troška poslovanja, što je bio najviši postotak u usporedbi s drugim poštanskim operatorima u EU, dok danas čini 65%, te je i dalje među najvišima u EU.

Od sredine 2012. godine do danas Hrvatska pošta smanjila je broj zaposlenih za 1020 radnika, čime je broj zaposlenika smanjen za 10%, na današnjih 9650 radnika. U drugim poštanskim operatorima u EU smanjenje broja zaposlenika bilo je i drastičnije, primjerice u Austriji 45%, a u Švedskoj više od 50% nakon liberalizacije tržišta. U 2014. godini, kada  će  se  osjetiti  puni  efekt  smanjenja  broja  zaposlenika  (najveći  broj  zaposlenika, njih  824, izašao je iz sustava u srpnju 2013. godine), planira se da će ukupni troškovi osoblja biti manji za više od 200 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu, odnosno 20%.

Hrvatska pošta također je znatno reducirala nova zapošljavanja. Zapošljava se jedino na mjestima za koja ne postoji adekvatan interni kadar ili je riječ o područjima na kojima je nemoguće interno  nadomjestiti  zaposlenika.  Konkretno,  Hrvatska  pošta  je  od  2008.  do  2011. godine zapošljavala više od 220 radnika godišnje, dok je 2013. godine novozaposlen samo 31 radnik.

Osim  troška  osoblja,  Hrvatska  pošta  je  2013.  racionalizirala  i  druge  upravljive  troškove,  jer postoje  grupe  troškova  na  koje  menadžment  ima  mali  ili  nikakav  utjecaj  i  koji  su  se  povećali. Upravljivi troškovi bit će niži za oko 20 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu, a efikasnijim procesom nabave na investicijama je u 2013. godini postignuta ušteda od oko 18 milijuna kuna.

Uz smanjenje volumena poštanskog poslovanja Hrvatska pošta je zbog nelegalne konkurencije u zadnjih pet godina izgubila oko 800 milijuna kuna. Taj novac sada nedostaje za manje bolno i postupno restrukturiranje, koje se, nažalost, uvelike reflektira i na zaposlenike Hrvatske pošte.

Hrvatski sindikat pošte i Republički sindikat radnika Hrvatske, reprezentativni sindikati aktivni u Hrvatskoj pošti, za danas su u Zagrebu najavili prosvjed kojim, među ostalim, žele upozoriti na svoje neslaganje s planiranim smanjenjem broja radnika za 270. Hrvatska pošta, kao odgovoran poslodavac, smatra da je prosvjed legitimno demokratsko pravo svakog građanina Republike Hrvatske, ali napominje da radnicima Hrvatske pošte plaća dosad nije kasnila niti jedan dan te da se sve mjere racionalizacije provode upravo iz razloga što tvrtka svojim radnicima i dalje želi neometano isplaćivati plaće.