Zamjenik ministra na konferenciji o javnom prijevozu putnika u funkciji regionalnog razvoja

Photo nsl zmZA-SZZ 26-3_15.jpg
U organizaciji Saveza za željeznicu i Hrvatske gospodarske komore u Zagrebi je danas održana treća konferencija  pod nazivom„Javni prijevoz putnika u funkciji regionalnog  razvoja“, na kojoj je, u ime resornog ministarstva, sudjelovao zamjenik ministra Zdenko Antešić.

Predstavljanje novih mogućnosti u planiranju i upravljanju sustavima javnog prijevoza u okviru informacijskih tehnologija te mogućnosti financiranja takvih rješenja bile su teme konferencije koja je pokušala dati odgovore na ta pitanja i, kroz primjere dobre prakse, približiti neke od tih rješenja koja javnom prijevozu mogu dati sasvim novi izgled.

„Nažalost, javni prijevoz u Republici Hrvatskoj posljednjih godina bilježi pad u broju prevezenih putnika u svim vidovima prijevoza, pa se tako između siječnja i prosinca 2012. godine bilježi pad od oko 20% u usporedbi s istim razdobljem 2011., pri čemu je najviše pogođen željeznički sektor.“, rekao je u svom pozdravnom govoru zamjenik ministra Zdenko Antešić te dodao da je istovremeno, porasla upotreba osobnih automobila, što i Hrvatsku stavlja u skupinu zemalja članica koje se bore s uskim grlima u gradskom prometu, onečišćenjem zraka prouzrokovanim prevelikom upotrebom motornih vozila, povećanju zagađenja bukom, nedostatku parkirališnog prostora, a posljedično i povećanim troškovima za građane. „Iako najznačajniju ulogu u rješavanju tih problema imaju same lokalne i regionalne samouprave, Ministarstvo se kao središnje tijelo nadležno za promet također mora suočiti s problemom mobilnosti na razini gradova, općina i regija, te u suradnji s drugim nadležnim tijelima, razviti jedinstvenu financijsku, organizacijsku i infrastrukturnu strategiju i politiku, a na čemu intenzivno radimo“, rekao je zamjenik ministra i objasnio kako je krajem prošle godine Vlada Republike Hrvatske donijela Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine koja je iznimno važna i zbog toga što je po prvi puta, u smislu strateškog planiranja nacionalnog prometnog sektora, uz pet tradicionalnih uvela i novi sektor javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti te definirala pet funkcionalnih regija. „Pet funkcionalnih regija bit će temelj da jedinice lokalne i regionalne samouprave, u čijoj su nadležnosti projekti koji se odnose na razvoj javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti, i to u suradnji na svim razinama, prijavljuju projekte poput integriranog javnog prijevoza putnika, inteligentnih prometnih sustava i drugih.“, zaključio je zamjenik.

Upravo je važnost javnog prijevoza u funkciji regionalnog razvoja željeznice kao  okosnice tog sustava, bila jedna od tema konferencije gdje su se sudionici, prijevoznici u autobusnom i željezničkom prijevozu putnika,  lokalna uprava i samouprava, razvojne agencije i predstavnici sindikata, mogli informirati o softverskim rješenjima u planiranju i operativnom  vođenju sustava javnog prijevoza, kao i o mogućnostima financiranja projekata u javnom prijevozu.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno priprema Zakon o integriranom prijevozu putnika koji bi trebao dati pravnu osnovu primjeni održivih načela organizacije i upravljanja javnim prijevozom putnika, a iz financijske perspektive za 2014.-2020. godinu na raspolaganju je za projekte urbane regionalne mobilnosti predvidjelo 170 milijuna eura. Prioritet Ministarstva sufinanciranje je pripreme projekata, što podrazumijeva izradu tzv. Masterplanova (općih planova) prometnog razvoja/mobilnosti funkcionalne regije (ili više županija),a trenutno se iz postojećeg OP Promet 2007-2013 financira priprema dokumentacije.

O izazovima u javnom prijevozu i implementaciji IT sustava na konferenciji su govorili predstavnici prijevozničkih tvrtki u javnom prijevozu Tomislav Šabić iz HŽ Putničkog prijevoza i Ivan Škurla iz ZET-a te predstavnici autobusnih prijevoznika Autotroleja iz Rijeke i Meštrovića iz Zaprešića, koji su govorili i os IT sustavima koje su implementirali ili na njima rade, poput on line kupnje karata, brojenja putnika, izrade novih internetskih stranica kao platformi za informiranje građana i sl. HŽ putnički prijevoz primjerice krajem ove godine završava projekt Integralnog sustava prodaje karata (ISPRO) kojim planiraju uvesti on-line prodaju karata, aplikacije za pametne telefone, sustav upravljanja odnosom s kupcima te izraditi novu internetsku stranicu, a upravo će ovaj projekt niti temelj i podloga za integrirani prijevoz u Hrvatskoj, objasnio je Šabić.

Konferencija je pokušala dati odgovore na pitanja poput kako učiniti postojeći sustav javnog prijevoza i mreže učinkovitima i financijski  održivima,  kako učinkovito planirati i upravljati sustavom javnog prijevoza, kako prilagoditi usluge postojećim korisnicima, ali i kako privući nove, uz optimalno planiranje i utrošak financijskih sredstava.

FOTOGALERIJA