Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 22 u k.o. Križevci

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj 246. sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 22, k.č.br. 2259/2, površine 79 m2, zk.ul.br. 8579 u k.o. Križevci koje je društvo Hrvatske ceste kao upravitelj te ceste, uputilo na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zato što predmetna čestica ne predstavlja javnu cestu te radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Naime, Zakon o cestama člankom  5. stavkom 2. definira da Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske. Institut ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste iz Zakona o cestama je od strane društva Hrvatske ceste u 2014. godini primijenjena za 1108 m2 , a do sad u 2015. godini za 87 m2 .