Čestitka ministra Siniše Hajdaš Dončića povodom Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva

Photo nsl minSHDoncic DP 7-12_12.jpg
Na današnji dan, 7. prosinca, obilježavamo Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva kojeg je rezolucijom utvrdila Skupština Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) na spomen osnivanja Organizacije i odnosno potpisivanja Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, poznatije kao Čikaška konvencija.

Konvencija je potpisana 7. prosinca 1944. u Chicagu i njome je utemeljena Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva kao specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda. Konvencija je podržana s osamnaest dodataka i propisuje standarde i preporučene prakse kojima se reguliraju sva relevantna područja od važnosti za sigurno i učinkovito odvijanje zračnog prometa.

Svrha obilježavanja Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva jest razvijanje i učvršćivanje globalne svijesti o važnosti međunarodnog civilnog zrakoplovstva za društveni i gospodarski razvoj te ulozi ICAO u promicanju sigurnosti, učinkovitosti i redovitosti međunarodnog zračnog prometa.

Siguran, učinkovit i redovit zračni promet u Republici Hrvatskoj iznimno je važan za cjelovito prometno povezivanje, a time i za ukupan društveni, gospodarski i turistički razvoj naše domovine.

Stoga, koristim ovu prigodu svima vama koji sudjelujete u odvijanju zračnog prometa u Republici Hrvatskoj čestitati Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva i zahvaliti na trudu kojeg ulažete u ostvarivanje temeljnih načela Konvencije i razvoj zračnog prometa čime značajno doprinosite razvoju i ugledu Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici.

!!! Many happy landings !!!