Vlada donijela Odluku o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela javne vlasti

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlada donijela Odluku o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti.

Projekt ima za cilj izgradnju Nacionalne radiokomunikacijske mreže za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti na cijelom području Republike Hrvatske kako bi se ostvarilo niz pozitivnih učinka tijela i službe javne vlasti koje su projektom obuhvaćene. Primjerice, povećanje kvalitete usluga koje pružaju tijela i službe javne vlasti, povećanje stupnja sigurnosti i pouzdanosti komunikacije, smanjenje ukupnih troškova koje imaju pojedina tijela i službe javne vlasti (uštede na troškovima održavanja opreme, objekata i komunikacija, te na plaćama zaposlenih), povećanje stupnja koordinacije između različitih tijela i službi javne vlasti uključivanjem u objedinjenu Nacionalnu radiokomunikacijsku mrežu, osiguranje primjene najnaprednijih tehnologija, kontinuirane nadogradnje i proširenja kapaciteta mreže te razvoja i uvođenja novih usluga, uključujući i širokopojasne usluge.

Za vođenje ovoga projekta i prikupljanje svih podataka potrebnih za ostvarivanje projekta zadužuje se trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. – mrežni operator u 100 postotnom  vlasništvu države, čija je temeljna djelatnost pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, a u skladu sa Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH od strateškog je značenja za državu. Odašiljači i veze d.o.o. u svojem vlasništvu već imaju izgrađenu infrastrukturu odašiljačkih objekata za radio i televiziju na cijelom području Hrvatske, koja je pogodna za postavljanje radiokomunikacijske opreme.

Ovom se Odlukom zadužuju Odašiljači i veze d.o.o. izraditi i dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) prijedlog popisa tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti koja ispunjavaju potrebne tehničke i druge uvjete za uključivanje u ovaj projekt, nakon čega će MPPI, u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, utvrditi konačan popis tijela i službi koje će se uključiti u projekt.

Vlada Republike Hrvatske posebnom će odlukom odrediti tijela i službe koje će se povezati u Nacionalnu radiokomunikacijsku mrežu, i u drugoj fazi projekta odrediti operatora te mreže i utvrditi njegove zadaće i rokove u svrhu uspostave same mreže.