HAKOM dodijelio potpore za izgradnju širokopojasnih mreža na otocima

Photo HAKOM logo.JPG
Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) odabralo je najbolju ponudu na petom natječaju za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima za područje otoka.

Ponude za izgradnju mreža za brzi internet za javne ustanove poput škola, domova zdravlja i drugih korisnika za otoke zaprimljene su od Hrvatskog Telekoma i VIPnet-a.

Nakon detaljnih analiza, odlučeno je prihvatiti ponudu tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u iznosu 1.979.425,51 kuna.

Podsjetimo, HAKOM je u prva četiri kruga natječaja za izgradnju brzih širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dodijelio nešto manje od 36 milijuna kuna državnih potpora. Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima predviđa potpore za čitav lanac vrijednosti koje čine širokopojasni ekosustav: brzu mrežu, razvoj usluga i aplikacija te prateću telekomunikacijsku opremu.

Više o Programu dostupno je putem interneta na adresi: www.hakom.hr/default.aspx?id=50, priopćili su iz HAKOM-a.