Uspješno okončano školovanje djelatnika hrvatskih zračnih luka i aerodroma u okviru "EASA / EASA CS and GM for Aerodrome Design"

Photo nsl AIRSIGHT_TRAINING 20-9_14.jpg

U razdoblju od 15 do 20. rujna 2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u suradnji sa njemačkom tvrtkom Airsight GmbH, organizirala je školovanje za inspektore Odjela aerodroma i predstavnike zrakoplovne industrije na temu "EASA Aerodrome Certification Requirements for Operators and Authorities / EASA Certification Specifications and Guidance Material for Aerodrome Design".

Troškove školovanja polaznicima iz redova predstavnika zračnih luka i aerodroma, u potpunosti je osigurala Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, dok su predavači renomirani stručnjaci njemačke tvrtke Airsight GmbH, koji su polaznicima vrlo iscrpno obrazložili novu europsku regulativu, zahtjeve i specifikaciju vezanu uz certifikaciju aerodroma.

Polaznici su kroz školovanje i interakciju sa predavačima dobili nova znanja i upute u primjeni nove regulative, što će im pomoći u obavljanju svakodnevnih poslova.