Održana akcija pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Photo nsl w UPI 15-11 APNP-OS 21-11_13.JPG
Inspektori cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji sa policijskim službenicima i djelatnicima Hrvatskih cesta na području Grada Osijeka obavili su akciju pojačanog nadzora teretnih vozila u međunarodnom cestovnom prometu.

Inspektori cestovnog prometa obavljali su nadzor sukladno ovlastima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta te Prekršajnog zakona, u okviru kojih su predmeti nadzora bili svi oblici prijevoza tereta, temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u što ulazi prijevoz opasnih tvari temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari, kao i radna vremena te vremena odmora mobilnih radnika temeljem Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, s naglaskom na kontrolu manipulacije s tahografima.

Osim obavljanja nadzora temeljem domaćih propisa, nadzirala se i provedba EU uredbi koje reguliraju navedenu problematiku.

U akciji pojačanoga nadzora sudjelovalo je devet inspektora MInistarstva, koji su pregledali 24  teretna vozila, od čega dvanaest sa hrvatskim registracijskim oznakama, tri rumunjska, dva srbijanska, šest bosansko - hercegovačkih, te jedno poljsko teretno vozilo, od čega se šesnaest teretnih vozila nalazilo u međunarodnom prijevozu, dok se sedam teretnih vozila u trenutku obaljvanja nadzora nalazilo u unutarnjem prometu, te jedno teretno vozilo za prijevoz za vlastite potrebe.

Po Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, utvrđeno je sedam prekršaja.

Temeljem navedenih prekršaja, a po Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, naplaćeno je 7.600,00 kuna kazni, te 1.000,00 kuna za troškove postupka na mjestu počinjenja prekršaja, dok je za ostale prekršaje, temeljem navedenog Zakona, izdano šest obaveznih prekršajnih naloga, dvije potvrde o plaćenoj kazni, jedno upozorenje, te je izdana jedna mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole na rok od jedanaest sati zbog kršenja propisa o potrebnom odmoru vozača.

Manipulacije tahografima u smislu korištenja magneta ili prekidača, tijekom ove akcije pojačanoga nadzora nisu utvrđene.