Donesen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Photo VItic_Kockica.jpg
Na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08. i 90/11.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra koji je objavljen je u "Narodnim novinama" br. 92/12. od 8. kolovoza 2012. godine. Novi Pravilnik stupa na snagu 16. kolovoza 2012. godine, osim odredbe o smanjenoj visini naknade za krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine.
 
U javnoj raspravi, koja je prethodila donošenju Pravilnika, prikupljene su i dijelom uvažene primjedbe i prijedlozi svih triju operatora pokretnih komunikacija u Hrvatskoj (Hrvatski Telekom d.d., Tele2 d.o.o. i VIPnet d.o.o.), pri čemu se ponajprije vodilo računa o javnom interesu vezanom uz uspješnu pripremu i provedbu postupka dodjele radiofrekvencijskog spektra "digitalne dividende" (frekvencijski pojas 790 – 862 MHz) do kraja ove godine, te utvrđivanju najprimjerenije strukture i visine naknade za uporabu tog dijela spektra.
 
Tako je godišnja naknada za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra zadržana u iznosu od 0,5 posto od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji operatori ostvaruju obavljanjem djelatnosti putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu pokretnih komunikacija, dok je visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra "digitalne dividende" smanjena za 50 posto, u skladu s početnim prijedlogom iz javne rasprave.
 
Visina jednokratne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra povećana je s 50 milijuna na 150 milijuna kuna, što ukupno za sva tri operatora pokretnih komunikacija iznosi 450 milijuna kuna. Ovaj iznos operatori će jednokratno uplatiti u državni proračun RH nakon završetka postupka dodjele i preuzimanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra "digitalne dividende".
 
Naposlijetku, visina naknade za krajnje radijske postaje u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, koja trenutačno iznosi 120,00 kuna godišnje po svakom pretplatniku, smanjuje se za 50 posto (na 60,00 kuna godišnje, odnosno 5,00 kuna mjesečno), kako bi se postigla zadovoljavajuća ravnoteža između opredjeljenja za daljnjim smanjenjem troškova građana i gospodarstva u obavljanju javnih komunikacijskih usluga te očuvanja gospodarske vrijednosti ovoga dijela radiofrekvencijskog spektra. Time će se svi pretplatnici rasteretiti u ukupnom iznosu od oko 120 milijuna kuna na godišnjoj razini, a ujedno bi se potaknulo povećanje pretplatničke baze.
 
Osim navedenog, ovaj Pravilnik donosi izmjene koje omogućuju rasterećenje nakladnika radija i televizije, i to kroz smanjenje godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji (analognoj i digitalnoj) za 50 posto u odnosu na postojeću visinu naknade, te ponovno uvođenje obročnog plaćanja ove naknade, kao i smanjenje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mrežama za vlastite potrebe (PMR) za 20 posto u odnosu na postojeću visinu naknade, kako bi se potaknula uporaba ovih radiokomunikacijskih sustava za zatvorene skupine korisnika usluga i očuvala njihova konkurentnost u odnosu na usluge u javnim mrežama pokretnih komunikacija.

Zaprimljene komentare u javnoj raspravi i očitovanje Ministarstva na iste možete pogledati na slijedećim linkovima:

Zaprimljeni komentari u javnoj raspravi

Očitovanje Ministarstva na zaprimljene komentare u javnoj raspravi