Hrvatska na čelu Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe

Photo HKZP_go.jpg
Direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe Dragan Bilać preuzeo je predsjedanje Povjerenstvom direktora Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE CEOC) od Johanna Zemskyog, direktora Austro Controla na mandat od godine dana, odlučeno je na 11. sastanku Povjerenstva održanom 21. svibnja 2013. u Beču.

Predsjednik Povjerenstva direktora predstavlja ugovorne strane u zajedničkom socijalnom dijalogu i u koordinaciji na državnoj razini te ima funkciju osobe za kontakte FAB CE-a s Europskom komisijom.

FAB CE je 2012. uspostavljen u okviru zajedničke inicijative sedam zemalja (Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke) i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u središnjoj Europi sklapanjem i potvrđivanjem Sporazuma o uspostavi FAB CE-a. Riječ je o trenutno najvažnijoj inicijativi koja se pod okriljem Europske komisije provodi u području zračnog prometa u Europi.

Uspostava devet funkcionalnih blokova zračnog prostora u Europi dio je inicijative Europske unije za stvaranje Jedinstvenog europskog neba neovisnog o državnim granicama, čiji je cilj unapređenje sigurnosti, učinkovitosti i povećanje kapaciteta zračnog prometa u Europi.

U procesu pristupanja EU jedna od obveza Republike Hrvatske je integracija nacionalnog zračnog prostora u funkcionalni blok zračnog prostora unutar kojega surađuju sve FAB CE države članice i njihovi pružatelji usluga u cilju povećanja protoka i sigurnosti zračnog prometa, a time i smanjenja kašnjenja i troškova.

Uoči ulaska u EU, Republika Hrvatska predsjedava najvišim tijelima u FAB CE-u na državnoj razini (na čelu FAB CE Vijeća je pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Dan Simonić), a ovime i na razini pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.