Održan četvrti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Photo nsl FASRB.jpg
Uoči svečane manifestacije "Dan rijeke Save", koji se tradicionalno obilježava svakoga 1. lipnja, u  Sarajevu je održan Četvrti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save.

Temeljem članka 14. stavka 1.,  Okvirnog sporazuma, sastanci stranaka zemalja članica (Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije) održavaju se svake dvije godine u drugoj zemlji članici. Do sada su održani u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Republici Sloveniji i sada u Bosni i Hercegovini.

Uz nazočne delegacije zemalja članica na sastanku su sudjelovali i predstavnici međunarodnih organizacija kao što je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, predstavnik Europske komisije, predstavnik Europske ekonomske komisije UN-a, predstavnici UNESCO-a, predstavnik Svjetske banke, predstavnici udruga zelenih, predstavnici Parlamenta mladih za zaštitu rijeke Save.

Zemlje članice predstavljale su akreditirane delegacije koje su sačinjavali stručnjaci iz resornih ministarstava koja su u obvezi provedbe Okvirnog sporazuma, a voditelji delegacija su bili ministri iz nadležnih ministarstava. Delegaciju Republike Hrvatske predvodila jeSnježana Španjol, zamjenica ministra poljoprivrede.

Na sastanku se razmatralo dosadašnje poslovanje Savske komisije u proteklom dvogodišnjem  razdoblju, s posebnim osvrtom na Plan upravljanja slivom rijeke Save, utvrdio se status svih Protokola koji su u obvezi donošenja od strane Savske komisije, kao što su Protokol o režimu plovidbe – koji je na snazi, Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uzrokovanog plovidbom – koji je potpisan, Protokol o zaštiti od poplava – koji je potpisan, Protokol o upravljanju nanosom – nacrt kojeg je u postupku usklađivanja, Protokol o izvanrednim situacijama – nacrt kojeg je u postupku usklađivanja.

Izjave predstavnika zemalja članica o daljnjem radu Savske komisije bile su izrazito afirmativne uz aktualna viđenja budućeg rada, sukladno postojećim gospodarskim prilikama, interesima i strateškim planovima pojedine zemlje članice, a s ciljem unapređenja poslovanja i suradnje među zemljama članicama iz nadležnosti djelovanja Savske komisije, a poglavito u osnovnim postavkama rada:
a) uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritocima,
b) uspostavljanja održivog upravljanja vodama,
c) poduzimanju mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, te za smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, suša i nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode.

Na kraju sastanka usvojena je Deklaracija kao završni akt Sastanka stranaka koja predstavlja politički dokument kao daljnje viđenje zemalja članica o budućem radu Savske komisije.

S aspekta nadležnosti ovoga Ministarstva naglašeno je da RH  potvrđuje svoju predanost obnovi i razvoju plovidbe na rijeci Savi. Uz to s dosadašnjim iskustvom implementacije propisa EU u pozitivne propise  Republike Hrvatske, kao i radom na projektu Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save, kao značajan postulat daljnjeg djelovanja, naglašeno je da treba nastaviti promovirati pozitivni imidž unutarnje plovidbe kao pouzdan i siguran način prijevoza  putnika i roba prihvatljivog za okoliš, te promovirati rijeku Savu kao važan regionalni  prometni koridor, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.


PRILOG
 
Sarajevo, 31. svibnja 2013.
DEKLARACIJA SA ČETVRTOG SASTANKA STRANAKA OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU RIJEKE SAVE