Završen 10. susret ribara

Photo mlini-w.jpg

U Mlinima, kod Dubrovnika danas je završio 10. susret ribara Hrvatske obrtničke komore (HOK),  koji je okupio dvjestotinjak ribara iz svih jadranskih županija, a po prvi put sudjelovali su i ribari s Dunavu iz Aljmaša.

U zaključcima 10. susreta ribari, uz ostalo, traže od Vlade da odmah počne pregovore o partnerstvu u ribarstvu s EU kako bi Hrvatski sabor mogao donijeti odluku o primjeni zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa.

Također, među zaključcima traži se i uvođenje tržišne kompenzacije za ulovljenu ribu u visini 14 posto po izdanoj fakturi, a u potpunosti je podržano najavljeno uvođenje posebnih kartica radi ostvarivanja prava na povlaštenu cijenu pogonskog goriva (tzv. plavog dizela) koja bi, po mišljenju ribara, trebala biti u visini 50 posto od maloprodajne cijene eurodizela.

U radu ovogodišnjeg skupa sudjelovao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković te državni tajnik za more Branko Bačić koji je tom prigodom najavio, u sklopu  vladina programa, obnovu i modernizaciju flote, za što bi se izdvojilo oko 300 milijuna kuna.

U sklopu tog programa ugovorena je i izgradnja 27 te obnova 7 ribarskih brodova. 

Tijekom dvodnevnog rada 10. susreta ribara bilo je govora i o koncesijama na pomorskom dobru za marikulturu te je upozoreno na složenu proceduru dobivanja koncesije.

Poduprt je također i zahtjev dunavskih ribara da se dopusti obavljanje slatkovodnog gospodarskog ribolova na poplavnom području Dunava.

Idući 11. susret ribara bit će održan na području Splitsko-dalmatinske županije. (Hina)