Porečko priobalje ipak nije onečišćeno

Photo porec-21.jpg

Područje unutar porečkog akvatorija nije onečišćeno, potvrđeno je iz Lučke ispostave Poreč nakon što je tijekom jutra poduzeta opsežna akcija nadzora čistoče mora na čitavom području oko Poreča, te je utvrđeno kako ipak nije došlo do nikakvog onečišćenja na tom području.

Akcija nadzora čistoće mora pokrenuta je 2. kolovoza nakon što je županijski centar 112 primio dojavu građana iz Poreča o onečišćenju dijela akvatorija između Barbana i pličine Meja, te je shodno dojavi odmah obaviještena Lučka ispostava Poreč koja je poduzela istražne operativne radnje.

U nadzor čistoće mora bio je uključen i specijalizirani EKO-brod, a danas su iz Lučke Ispostave prijavljeni konačni rezultate akcije nadzora čistoće mora iz područja na kojem je prijavljeno onečišćenje, i potvrđeno je kako more na tom području nije onečišćeno.

Iz rezultata je vidljivo kako nema nikakvog onečišćenja mora unutar porečkog akvatorija, a kao jedan od uzroka nepostojanja čestica nečistoća u testovima uzoraka mora navedeno je mehaničko djelovanje valova uz obalu, kao i visoke temperature mora i zraka uslijed čega je došlo do razgrađivanja uočenih katranastih nakupina do okončanja operacije nadzora čistoće mora u porečkom akvatoriju.