Predstavljen projekt integriranog prijevoza putnika

Photo nsl w JK zelj-prom sast. 4_12.jpg

Zagreb, 12. travnja 2012. - (s lijeva) Jasmin Krizmanić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukure, vodio je radni sastanak u nazočnosti suradnika iz Ministarstva, Ante Nevešćanina iz Sektora cestovnog prometa i Danijela Krakića, iz Sektora željezničkog prometaU Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održana je prezentacija projekta 'Integrirani prijevoz putnika za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju'.

Jasmin Krizmanić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukure, vodio je radni sastanak u nazočnosti predstavnika Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, dok je prezentaciju projekta održao Emir Akšamija, predstavnik tvrtke Inen d.o.o. iz Zagreba, koja je izradila projekt na zadanu temu, u kojoj su predstavljene dosadašnje i buduće aktivnosti.

Integrirani putnički prijevoz je sustav objedinjenog, jedinstveno organiziranog i koordiniranog prijevoza koji integrira sve vrste prijevoza uz novost jedinstvene tarife.

Zagreb, 12. travnja 2012. - Emir Akšamija, predstavnik tvrtke Inen d.o.o. iz Zagreba, održao je prezentaciju projekta, te je iznio pregled dosadašnjih aktivnosti, kao i plan aktivnosti za naredno razdoblje provedbe projekta 'Integrirani putnički prijevoz'Prezentacijom je naglašena važnost integriranog putničkog prijevoza koji za cilj ima bolju prometnu povezanost između hrvatskih regija, a pružen je i poseban osvrt na trenutno stanje u prometu na području Grada Zagreba i okolice, koje karakterizira povećanje broja registriranih vozila, odnosno prometna zagušenost uzrokovana preopterećenim cestovnim pravcima, što je problem koji bi trebao biti rješen realizacijom ovoga projekta.

Akšamija je posebno naglasio važnost željezničkog prijevoza kao glavnog nositelja sustava integriranog putničkog prijevoza poradi bolje teritorijalne povezanosti svih područja, uz očekivano zadovoljstvo putnika ponuđenim uslugama.

Glavne pretpostavke uvođenju integriranog prijevoza putnika jesu usklađivanje prostorno - Zagreb, 12. travnja 2012. - na radnome sastanku sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, Zagrebačke i  Krapinsko-zagorske županijeplanske dokumentacije i realizacija projekta kroz unaprjeđenje zakonskih propisa gdje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zauzima glavnu ulogu. Ideja je da se u početnoj fazi projekt financira sredstvima lokalne samouprave, a poslije iz strukturnih fondova EU, rekao je Akšamija.

Pomoćnik ministra Krizmanić rekao je kako će Ministarstvo podržati i pratiti ovaj projekt, koji svakako zahtjeva određene pažljive i ciljane izmjene zakonodavnog okvira koje je nužno provesti u skorije vrijeme, kako bi se postojeći sustav još više unaprijedio.

Istaknuo je važnost postojanja integriranog prijevoza putnika ali i ideju uvođenja jedinstvenog tarifog sustava, što će ukupno rezultirati korisnim efektima porasta broja putnika, a Zagreb, 12. travnja 2012. - prezentacija projekta integriranog prijevoza putnika održana je u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukturetime i očekivani rast prihoda od ostvarenog prometa, što uzrokuje smanjenjem potreba subvencioniranja javnog prijevoza.

Provedbom ovog projekta u konačnici će se zasigurno vidjeti pozitivne promjene, ali i određene popratne promjene na planu demografske slike hrvatskih regija, u vidu smanjenja migracija mlađega stanovništva u gradove i veće sredine.