Stupio na snagu novi Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

Photo pSPDMAin.jpg

Novim Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/12), koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012. godine, mijenja se i bitno olakšava postupak uvoza i stavljanja na tržište Republike Hrvatske radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (RiTT oprema). Fizičke i pravne osobe, koje RiTT opremu stavljaju na tržište ili u pogon, više nisu obvezne pribavljati odobrenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) prije prvog uvoza ove opreme, čime se poduzetnicima i građanima ukida administrativna barijera i pripadajući troškovi, a što će u konačnici imati izravan pozitivni učinak na tržište RiTT opreme, a time i na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske.

Proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je korisniku prigodom prodaje ove opreme dati upute za uporabu na hrvatskom jeziku, tehničke značajke opreme, podatke o vrstama sučelja na koja se oprema može priključiti, istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te Izjavu o sukladnosti s propisanim bitnim zahtjevima kojima mora udovoljavati RiTT oprema.

U pogledu označivanja RiTT opreme oznakom sukladnosti, kako je i do sada bilo propisano, uređaj koji udovoljava odgovarajućim bitnim zahtjevima i koji je označen europskom oznakom sukladnosti "CE", ne mora se dodatno označivati oznakom sukladnosti "C".

Novi Pravilnik, koji je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10), u potpunosti je usklađen s Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i međusobnom priznavanju njihove sukladnosti. Time se ispunjavaju svi preduvjeti za sklapanje međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u području radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme.

Pravilnikom se mijenja i uloga HAKOM-a koji više ne sudjeluje u postupku ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme i ne izdaje odobrenja za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište, nego obavlja inspekcijski nadzor RiTT opreme koja je već prisutna na tržištu. Poslove inspekcijskog nadzora provode nadležni inspektori elektroničkih komunikacija, koji su ovlaštene osobe HAKOM-a. Novim su Pravilnikom propisane strože mjere zaštite i nadzora, u skladu s odredbama mjerodavne Direktive 1999/5/EZ i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

Iz HAKOM-a su izvijestili da će obustaviti sve postupke vezane uz RiTT opremu, koji su započeli prije 1. ožujka 2012. godine, a koji se u skladu s novim Pravilnikom više ne provode, te će se navedena oprema, koja udovoljava bitnim zahtjevima i drugim uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom, moći slobodno staviti na tržište i/ili u pogon.

Istodobno s novim Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi stupila je na snagu i Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (NN 25/12), kojom se RiTT oprema izuzima od obveze pribavljanja dozvole, odnosno odobrenja za uvoz u Republiku Hrvatsku.