VIPnet-u za Homebox izrečena mjera usklađivanja sa Zakonom o telekomunikacijama

Photo 061229mmtpr.jpg

Po provedenom inspekcijskom  nadzoru nad tvrtkom VIPnet, a u svezi pružanja telekomunikacijske usluge Vodafone Homebox, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka na temelju Zakona o telekomunikacijama danas je donijelo rješenje kojim VIPnetu nalaže da pribavi propisanu koncesiju za pravo obavljanja javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu rediofrekvencijskog spektra, odnosno za pravo obavljanja telekomunikacijske usluge Vodafone Homebox.

Također, VIPnetu se nalaže da odmah Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije podnese zahtjev za dodjelu koncesije te za dodjelu adresa i brojeva po ostvarenju prava obavljanja ove telekomunikacijske usluge.

VIPnet mora redovito izvještavati Ministarstvo o provedbi odluka iz rješenja, a u  slučaju nepostupanja u propisanom roku tvrtki VIPnet i odgovornim osobama izreći će se upravna mjera u novčanim iznosima u visini do dvadeseterostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju te zabraniti daljnje pružanje usluge Vodafone Homebox.