HAT: Dodjela koncesija za TK usluge u nepokretnoj mreži

Photo hat.jpg

Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije na današnjoj je sjednici na temelju provedenog javnog natječaja donijelo odluku o dodjeli koncesija za uporabu frekvencija za obavljanje telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra na području Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije, priopćeno je iz HAT-a.

Na području  Dubrovačko-neretvanske županije koncesije su dodijeljene trgovačkim društvima  OT - Optima Telekom, Odašiljači i veze, Dubrovnik Telekom i Portus.

Za područje Zadarske županije koncesije u nepokretnoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra su dodijeljene trgovačkim društvima OT-Optima Telekom, Odašiljači i veze,  Portus i  Wimax.

Agencija je do sada dodijelila koncesije u 11 hrvatskih županija, odnosno 42 pojedinačne koncesije operatorima za obavljanje usluga putem nepokretnog bežičnog pristupa. (Hina)