Premijer Zoran Milanović i ministri Branko Grčić i Siniša Hajdaš Dončić obišli radove na izgradnji mosta kopno – otok Čiovo i dionice državne ceste D8 Solin - Plano

Photo nsl VRH-minSHD EUFDALM 17-4_15.JPG
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišli su danas gradilište mosta kopno – otok Čiovo te radove na rekonstrukciji dionice državne ceste D8 Solin – Plano, poddionicu Kaštel Gomilica - Kaštel Stari. U obilasku gradilišta sudjelovali su i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, ministar uprave Arsen Bauk, član Uprave Hrvatskih cesta Nenad Maljković, gradonačelnik Grada Trogira Ante Stipčić, gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar, gradonačelnik Grada Kaštela Ivan Udovičić te načelnik Općine Okrug Ivica Radić.

Predsjednik Vlade Zoran Milanović izrazio je zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova na izgradnji mosta i činjenicom da je na natječaju ovaj posao dobila domaća građevinska tvrtka.

„Projekt izgradnje mosta kopno – otok Čiovo iznimno je važan jer prometno rasterećuje povijesno središte grada Trogira, kvalitetno cestovno povezuje otok Čiovo i spašava trogirsko područje od nesnosnih prometnih gužvi posebno izraženih tijekom ljetnih mjeseci. Nimalo manje važna je i činjenica kako će se zahvaljujući novom mostu očuvati trogirska spomenička baština i time još više povećati turistička vrijednosti grada“, naglasio je premijer Milanović.

Podsjetimo, projekt izgradnje mosta kopno – otok Čiovo odvija se u tri faze, a ukupna vrijednost projekta je 30 milijuna eura. Investicija se planira sufinancirati iz fondova EU i to kroz dva programska razdoblja - Operativni program Promet 2007. - 2013. te Operativni program za 2014. - 2020. Konkurentnost i kohezija.

Uvođenjem u posao tvrtke Viadukt d.d. otpočeli su radovi prve faze, a obuhvaćaju izgradnju mosta i pristupnih cesta do državnih cesta D315 i D126. Predviđeni rok za završetak radova I. faze je dvadeset (20) mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao.

U drugoj fazi gradit će se spojne ceste na kopnenoj i otočkoj strani duljine oko 3,5 kilometra, dok će u trećoj biti rekonstruirane prometnice ukupne duljine oko 10 kilometara, a koje će tijekom izvođenja radova služiti kao gradilišne manipulativne ceste.

Po završetku radova ukupna duljina mosta iznosit će 552,1 metara, širina kolnika i pješačkih staza 12 metara, dok će širina plovnog puta podno mosta biti 30 metara. Izgradnjom mosta kopno – otok Čiovo omogućit će se nesmetan prostorni razvoj grada Trogira, a iznimno gust promet koji se odvija po državnoj cesti D315 i prolazi neposredno uz sam rub povijesne jezgre grada, izmjestit će se iz gradskog središta. Naime, zbog izgradnje mnogobrojnih vikend-naselja i pansionskih kapaciteta na otoku Čiovu, promet se iz godine u godinu sve više povećava te je izgradnja mosta od iznimne važnosti za bolju prometnu dostupnost otoka. Istodobno, realizacijom projekta poboljšat će se veza sa Zračnom lukom Split i obližnjim autocestovnim čvorištima (A1), podići će se razina sigurnosti i mobilnosti u prometu, skratiti vrijeme putovanja, a kroz bolju povezanost otoka s kopnom pružit će se i potpora regioonalnom razvoju.

U nastavku obilaska cestovnih gradilišta srednjodalmatinskog područja premijer Milanović i ministri obišli su projekt rekonstrukcije dionice državne ceste D8 Solin - Plano na poddionici između Kaštel Gomilice i Kaštel Starog. Ugovorena vrijednost radova iznosi 120 milijuna kuna (bez PDV-a), a projekt obuhvaća radove na 5,5 kilometara postojećeg južnog kolnika te dogradnju novog sjevernog kolnika, kao i izmještanje velikog broja postojećih instalacija (energetski vodovi, vodovodne i telefonske instalacije).

Na poddionici državne ceste D8 Kaštel Gomilica – Kaštel Stari projektirana su i dva semaforizirana križanja u istoj razini, tri križanja izvan razine, a na dvije lokacije projektirani su obostrani bočni priključci lokalnih cesta sa mogućnošću samo desnog skretanja. Osim toga, projektiran je i jedan novi vijadukt preko željezničke pruge u Kaštel Kambelovcu, pješački nathodnik u Kaštel Kambelovcu te pješački pothodnik u Kaštel Lukšiću. Na čitavoj trasi predviđena je izgradnja zatvorenog sustava kolničke odvodnje sa pripadajućim separatorima ulja i masti.

Završetak izgradnje projekta planiran je u drugoj polovici 2016. godine.
Predsjednik Vlade Zoran Milanović tom je prilikom izjavio kako će se realizacijom poddionice državne ceste D8 između Kaštel Gomilice i Kaštel Starog, podići razina cestovne infrastrukture na području splitske aglomeracije i konačno privesti kraju ova dugoočekivana investicija, koja zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa desetljećima čeka svoj završetak.

Naime, o važnosti rekonstrukcije dionice državne ceste D8 dovoljno govori podatak da je cestovni potez Trogir - Split - Omiš jedna od najfrekventnijih prometnica u Republici Hrvatskoj s prosječnim godišnjim dnevnim prometom većim od 25.000 vozila, pa je ulaganje u izgradnju ceste visoke razine uslužnosti i te kako opravdano.

Recimo na kraju da projekti igradnje mosta kopno – Čiovo i rekonstrukcije dionice državne ceste D8 Solin – Plano, poddionice Kaštel Gomilica - Kaštel Stari udovoljavaju ključnim kriterijima sigurnosti u prometu, uklanjanju uskih grla i zagušenja u gradovima te su kao takvi identificirani kao prioriteti za sufinanciranje iz EU fondova.