U Vukovaru predstavljen projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar

Photo VU_visibility_3_11_14_NSL.JPG
U Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije danas je predstavljen projekt „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“, a kojim je predviđena izrada projektne dokumentacije za modernizaciju, elektrifikaciju i rekonstrukciju postojeće jednotračne željezničke pruge Vinkovci-Vukovar, ukupne duljine 18,7 km. Ukupna vrijednost projekta iznosi 55 milijuna eura dok je vrijednost ugovora 2,5 milijuna eura od čega 85 posto iznosa sufinancira Europska unija.

„Zadovoljstvo mi je predstaviti ovaj projekt rekonstrukcije željezničke pruge u Vukovaru, gradu čiji će stanovnici dobiti kvalitetniji i sigurniji promet željeznicom“ rekao je na svečanosti predstavljanja još jednog projekta obnove željezničke infrastrukture Zdenko Antešić, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, te dodao kako će se ovim projektom Republika Hrvatska dodatno pozicionirati u odnosu na europske željezničko-cestovne koridore, pritom istaknuvši važnost VII transeuropskog prometnog koridora Osnovne mreže Rajna-Dunav, a na kojem se nalazi i najveća hrvatska  riječna luka - Luka Vukovar.

Govoreći o važnosti projekta za grad Vukovar, Vukovarsko-srijemsku županiju i Republiku Hrvatsku predsjednica Uprave HŽ Infrastruktura Renata Suša je istaknula da je projekt nadogradnje i elektrifikacije pruge Vinkovci-Vukovar samo jedan u nizu infrastrukturnih zahvata koji se sufinancira sredstvima Europske unije i nastavak je otprije uspješno realiziranog projekta obnove pruge Tovarnik – državna granica. Naime, valja podsjetiti da je HŽ Infrastruktura trenutačno najveći pojedinačni korisnik fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Predstavnik partnera na projektu, Antonio Sanchez Moreno, iznio je tehničke karakteristike projekta te naglasio da će po svršetku svih radova prosječna brzina na rekonstruiranoj i moderniziranoj dionici pruge iznositi 120 km/h. Nadalje, istaknuo je da će podizvođačke radove na pruzi izvoditi hrvatska poduzeća.

Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić zahvalio se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na podršci te naglasio kako će i ovaj projekt pripomoći integraciji Luke Vukovar u sustav europskih plovnih putova.

Podsjećamo da su ugovor o izradi projekata i druge projektne dokumentacije potrebne za nadogradnju i elektrifikaciju željezničke pruge potpisali 22. kolovoza 2013. godine ugovaratelj projekta HŽ Infrastruktura i ACCIONA Ingenieria S.A. sa zajednicom ponuditelja koju čine IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. i ARDANUY Ingenieria S.A. iz Španjolske te Željezničko projektno društvo d.d. iz Hrvatske.

Projekt se provodi u dvije faze. Drugom fazom predviđena je izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole, izrada geotehničke studije te natječajne dokumentacije za ugovaranje izvođenja radova.

Investicija uključuje rekonstrukciju svih sustava željezničke infrastrukture, željezničkih kolodvora Vukovar-Borovo naselje i Vukovar, putničkih stajališta u Nuštru, Bršadinu i Bršadinu-Lipovači, izgradnju kolodvorskih zgrada, perona i mostova (»Vuka« i »Bobotski kanal«), novih propusta, nadvožnjaka ili podvožnjaka s pratećim priključnim cestama, sustava napajanja električnom energijom, sustava signalizacije i telekomunikacija, rasvjete, zaštite od buke kao i sustava tehničke zaštite i opskrbe vodom.

Provedbom projekta rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci - Vukovar  povećat će se kapacitet postojeće željezničke pruge, poboljšati kvaliteta i sigurnost željezničkog prometa te osigurati usklađenost sa standardima za transeuropske željezničke mreže.