Ministar Oleg Butković nazočio potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći gradovima i općinama goranskoga područja za održavanje prohodnosti cesta i putova u zimskim mjesecima

Photo nsl MIN-VRBVS 23-1_17.jpg
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković prisustvovao je danas potpisivanju Ugovora o dodjeli državne pomoći u svrhu održavanja prohodnosti nerazvrstanih cesta i putova goranskog i riječkog područja, u zimskim mjesecima, tijekom 2016. godine.

Ugovore o pomoći s predstavnicima 14 gradova i općina riječkog i goranskog područja potpisao je Josip Škorić, direktor Hrvatskih cesta d.o.o..

„Gorski kotar je izgubio status brdsko - planinskog područja, a time i značajna financijska sredstva. Stoga smo, na inicijativu načelnika i gradonačelnika, pronašli rješenje i model kako im pomoći u održavanju nerazvrstanih cesta.“. - rekao je ministar Oleg Butković i dodao kako tijekom 2017. godine Hrvatske ceste u cestovnu infrastrukturu goranskoga područja planiraju uložiti oko 47 milijuna kuna.

Okupljenima se obratio i direktor Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić koji je predstavnicima općina i gradova poručio kako će osigurani novac ostati zajamčen i ubuduće, kada se uvrsti u Zakon o cestama.

„Predviđeni novac namijenjen je svim lokalnim jedinicama koje su bile obuhvaćene brdsko - planinskim zakonom, a potom izgubile porez na prihode. Ovom pomoći, Vlada je po prvi puta prepoznala posebnosti Gorskog kotara, u kojem su troškovi tijekom zime veliki.“. - istaknuo je jedan od potpisnika Ugovora, gradonačelnik Grada Vrbovskog, Dražen Mufić.

Financijskim planom Hrvatskih cesta d.o.o. za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20 milijuna HRK za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2016. godini i to jedinicama lokalne samouprave koje imaju status brdsko - planinskog područja te ostalih jedinica lokalne samouprave na području Ličko - senjske županije (bez Grada Novalje) i Gorskoga kotara, njih ukupno pedeset i četiri.

Raspodjela financijskih sredstava provesti će se kroz postupke javne nabave temeljem propisanih kriterija, a u svrhu reguliranja međusobnih odnosa te uvjeta i načina korištenja raspoređenih sredstava, Hrvatske ceste d.o.o. i svaka od navedenih jedinica lokalne samouprave sklopit će ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2016. godini.