Hrvatske ceste sklopile nagodbu s izvođačima radova na izgradnji Pelješkog mosta - Ekspertna skupina utvrdila stvarne troškove izvođača radova

Photo niskogr_HC.jpg
Hrvatske ceste d.o.o., investitor na projektu izgradnje Mosta kopno - Pelješac, postigle su konačnu nagodbu s članovima poslovne udruge, tvrtkama Konstruktor – inženjering d.d., Viadukt d.d. i Hidroelekta niskogradnja d.d.

Nagodbom su razriješena sva međusobna potraživanja nastala prema ugovoru o građenju, a koji je sporazumno raskinut u svibnju 2012. godine.

Hrvatske ceste uplatile su izvođačima radova, za potrebe građenja mosta, avans u iznosu od 163, 5 mln kn te su prema odredbama Sporazuma o raskidu ugovora, obje strane morale imenovati eskpertnu skupinu čiji je zadatak bio utvrditi stvarne troškove izvođača radova na izgradnji mosta.

Ekspertnu skupinu, imenovanu od strane Hrvatskih cesta i poslovne udruge, sačinjavala su tri člana Hrvatskih cesta te tri člana poslovne udruge, zajednički imenovani neovisni stručnjak te po jedan predstavnik Ministarstva financija i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

U skladu sa Sporazumom o raskidu ugovora, a po provedenom radu ekspertne skupine, Hrvatske ceste priznale su Viaduktu d.d. stvarne troškove u iznosu od 100.822.174, 85 kn (s PDV-om), Konstruktor inženjeringu d.d. iznos od 39.394.244,28 kn (s PDV-om), a Hidroelektra niskogradnji d.d. priznati su troškovi od 28.507.700,99 kn (s PDV-om).