Vlada RH usvojila Zaključak koji će omogućiti realizaciju obnove mostova u Ninu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske usvojila je Zaključak kojim će se omogućiti realizacija sanacije mostova u Ninu, oštećenih tijekom katastrofalne poplave koja je Zadarsku županiju pogodila u rujnu prošle godine, a time i što prije normalizirati život građana na poplavom pogođenom području.

Navedenim Zaključkom Vlade stvoreni su preduvjeti da Hrvatske ceste krenu u potrebnu sanaciju, vrijednu oko 27 milijuna kuna (bez PDV-a). Naime, Hrvatske ceste posjeduju posebnu tehnologiju za temelje i konstrukciju te znanje i stručnost za sanaciju mostova koji se nalaze na 15 metara dubine mulja, a Zaključkom će se omogućiti njihove daljnje aktivnosti na potrebnoj sanaciji.

Rezultat je to dogovora Vlade Republike Hrvatske s predstavnicima Zadarske županije te gradova i općina na tom području, usuglašenog na sastancima održanim nakon katastrofalne poplave.

Hrvatske ceste će nakon donesenog Zaključka raspisati natječaj za izvođenje radova kako bi se oštećeni mostovi doveli u prihvatljivo stanje prije turističke sezone, a život što je prije normalizirao.

Podsjetimo, riječ je, ne samo o povijesnim mostovima koji su zaštićeni spomenici kulture, već i o jedinoj cestovnoj poveznici povijesne jezgre Nina s ostalom cestovnom mrežom na ovom području.