Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018. godinu.

Ovaj Plan dio je realizacije Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Planom su za građenje javnih cesta te izvanredno i redovno održavanje autocesta u 2018. godini predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 638.788.246,00 kuna, a od toga 228.726.000 kuna za izgradnju autocesta.

Glavnina planiranih radova na prometnicama odnosi se na poslove opremanja punog profila autoceste A5 na poddionici čvor Osijek - most Drava, završetak izgradnje i opremanja državne ceste DC12 na dionici Čvor Vrbovec 2 – Farkaševac, izgradnju zidova za zaštitu od buke na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, završetak radova na izgradnji čvora Lipovljani, rekonstrukciju spoja autoceste A4 Zagreb – Goričan sa graničnim prijelazom Goričan, te na radove obnove postojećeg sustava naplate cestarine.

Planom su predviđena i investicijska ulaganja, i to kroz radove izvanrednog održavanja, u ukupnom iznosu od 319.634.000,00 kuna te radove redovnog održavanja, u iznosu od 90.428.246,00 kuna.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i dalje.