Posebna regulacija željezničkog prometa na pruzi Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka (Split)

Photo HZ_INFRASTRUKTURA.jpg
Kapitalni remont pruge između kolodvora Zdenčina i Jastrebarsko na pruzi Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka (Split) započeo je u četvrtak 18. travnja. Dionica se nalazi na V.b koridoru, koji povezuje Rijeku s Koprivnicom i Mađarskom i sastavni je dio projekta osuvremenjivanja pruga koje su od vitalnog značenja za RH.

Radovi na ovoj dionici podijeljeni su u dvije faze, a zbog povremene obustave željezničkog prometa u određenim razdobljima i na određenim relacijama, putnici će se na spomenutoj pruzi prevoziti autobusima (kalendar vožnje autobusa je u prilogu).

Dodatne informacije o posebnoj regulaciji željezničkog prometa tijekom remonta putnici mogu dobiti na www.hznet.hr, na telefonskome broju 060 333 444 ili u kolodvorima.

Ukupna dužina dionice koja se remontira je 7,6  kilometara. Trenutno se izvode građevinski radovi pružnim postrojenjem, odnosno iskop starog zastora pružnog djela pruge do projektirane dubine i minimalne širine tamponskog sloja od 7 m i ugrađuje se geotekstil i geomreža. Potom slijedi strojna izmjena kolosiječne rešetke na način da će se drveni pragovi zamijeniti betonskima, a tračnice  će biti zavarene u tzv. dugi trak, sa svim standardima elastičnosti i sigurnosti. Nakon toga slijedi uređenje odvodnje i sanacija propusta, a na željezničko-cestovnim prijelazima drveno popođenje osuvremenit će se sintetičkim.

U stajalištu Desinec izgradit će se novi bočni peron, prilagođen za pristup osobama s posebnim potrebama.

Druga faza obuhvaća usklađenje postrojenja kontaktne mreže te signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. Svi predviđeni radovi trebali bi biti završeni do studenoga 2013. kada će tom dionicom vlakovi moći voziti brzinom od 140 km/h, priopćeno je iz HŽ Infrastrukture d.o.o..