Vlada: Usvojene odluke o davanju suglasnosti za kreditna zaduženja i državna jamstva društvu Hrvatske autoceste

Photo VRH-ulaz.jpg
 Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluke kojima će se osigurati financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste, u iznosu od 100.000.000,00 i 150.000.000,00 eura.

Slijedom navedenoga, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Privredne banke d.d., Zagreb i Societe Generale-Splitske banke d.d., Split, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza te Odluka o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Privredne banke d.d., Zagreb i Societe Generale-Splitske banke d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 100.000.000,00 eura jest uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza.

Kredit se izdaje s rokom trajanja od 7 godina, te načinom otplate u 11 jednakih 6-mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 2 godine nakon sklapanja Ugovora, a zadnja 7 godina nakon sklapanja Ugovora. Kamatna stopa je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR – a + 3,69 p.p. godišnje  (što na dan ponude 9. travnja 2015. iznosi ukupno 3,777% godišnje). Efektivna godišnja kamatna stopa iznosi 4,21 posto.

Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Croatia banke d.d., Zagreb i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza te pripadajuća Odluka o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Croatia banke d.d., Zagreb i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 150.000.000,00 eura jest uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza.

Kredit se izdaje s rokom trajanja od 7 godina uz 2 godine počeka, te načinom otplate u 11 jednakih 6-mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 2 godine nakon sklapanja Ugovora, a posljednja 7 godina nakon sklapanja Ugovora. Kamatna stopa je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR – a + 3,64 p.p. godišnje  (što na dan ponude 9. travnja 2015. iznosi ukupno 3,727% godišnje), dok efektivna godišnja kamatna stopa iznosi 4,11 posto.

Za realizaciju navedenih Ugovora o kreditu HAC-u izdaju se jamstva Republike Hrvatske.