Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura za kreditno zaduženje kod OTP banke Zadar

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura za kreditno zaduženje kod OTP banke Zadar radi financiranja likvidnosti i odluku o davanju državnog jamstva u korist OTP banke Zadar.

Kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura na godinu dana kod OTP banke Zadar u iznosu od 170.000.000,00 kuna realizirano je u cilju osiguravanja likvidnosti i nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti društva HŽ Infrastruktura, a zbog nemogućnosti naplate potraživanja od društava HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo te umanjenih proračunskih sredstava i velikih dospjelih obveze prema dobavljačima. Naime, Skupština HŽ Infrastrukture je 14. lipnja 2013. godine donijela Odluku koja se odnosi na oprost potraživanja nastalih do 31. prosinca 2012. godine društvima HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo. Temeljem te odluke o oprostu dugovanja društvo HŽ Infrastruktura izgubilo je mogućnost naplate potraživanja potrebnih za povrat navedenog kreditnog zaduženja.