Pozitivna ocjena Europske komisije Operativnom programu Promet 2007. – 2013.

Photo banner w opp logo.jpg
Europska komisija danas je službeno potvrdila pozitivnu ocjenu za Operativni program Promet 2007. – 2013. s obrazloženjem da su dostavljeni dokumenti o procjeni sukladnosti prihvatljivi, a postavljeni sustav upravljanja i kontrole u skladu s odredbama članaka 58. do 62. Uredbe (EZ) br. 1083/2006.

Odnosno, ova pozitivna ocjena Komisije znači da je ispunjen uvjet za prvo privremeno plaćanje za prvih šest mjeseci članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i korištenje Strukturnih instrumenata, utvrđeno člankom 85. Uredbe (EZ) br. 1083/2006.

Od predujma koji Republika Hrvatska po odobrenju akreditacije Europske komisije dobiva na raspolaganje za razdoblje 2007.-2013., za sektor prometa očekuje se uplata od oko 36 milijuna eura što je 30 posto od ukupnih 120 milijuna eura koliko je alocirano za prvo razdoblje RH u strukturnim fondovima.

Toliko je u okviru Operativnog programa Promet 2007.-2013., posljednjom modifikacijom operativnog programa alocirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ta će se sredstva trošiti do kraja ovog financijskog razdoblja, odnosno do kraja 2016.

Sukladno Operativnom programu Promet 2007.-2013. navedenih 36 milijuna eura predviđena su za financiranje izrade projektne dokumentacije kao priprema za iduće financijsko razdoblje te za izvođenje velikih infrastrukturnih projekta: prva faza projekta „Rekonstrukcija i dogradnja drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Dugo Selo-Križevci“ i projekta „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sv. Ivan Žabno“. Također, za tehničku pomoć Upravljačkom tijelu i SAFU-u, kao Posredničkom tijelu razine 2, dok su sredstva za projekte unutarnje plovidbe alocirana još u razdoblju IPA-e kao posebni prioritet.

Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU – Sektor za fondove EU, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa promet 2007. – 2013., 19. veljače 2014. godine Europskoj komisiji je na provjeru podnijelo opis sustava upravljanja i kontrole zajedno s izvješćem i mišljenjem revizorskog tijela/imenovanog tijela o njihovoj sukladnosti s člancima 58. do 62. Uredbe (EZ) br. 1083/2006., sukladno Postupku procjene sukladnosti, članka 71. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Uz Operativni program Promet, akreditaciju su danas dobili i Operativni programi Zaštita okoliša i Regionalna konkurentnost.