Vlada: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 205 u k.o. Klanjec

Photo ///vijest24062015.png
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 205, k.č.br. 3203/2, površine 87 m2, zk.ul.br. 1812 u k.o. Klanjec

Sukladnu članku  5. stavku 2. Zakona o cestama, odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.

Društvo Hrvatske ceste, kao upravitelj ceste, uputile su Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 205, k.č.br. 3203/2, površine 87 m2, zk.ul.br. 1812 u k.o. Klanjec.
Ocjenjujući zahtjev upravitelja opravdanim, a u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,  Ministarstvo je predložilo donošenje ove Odluke.

Naime, predmetna čestica 3203/2 je novoformirana čestica koja se u zemljišnim knjigama identificira kao 1558/2 u k.o. Klanjec te u naravi predstavlja dvorište i dio pomoćne zgrade u ukupnoj površini od 87 m2 te ne predstavlja javnu cestu.