U promet puštena dionica Buševec - Lekenik na autocesti Zagreb - Sisak, premijer Zoran Milanović prvim putnicima podijelio ENC uređaje

Photo nsl minSHD-VRH AC-LEK 22-4_15.JPG
Hrvatske autoceste pustile su u promet dionicu autoceste A11 Zagreb - Sisak između Buševca i Lekenika.

Povodom puštanja u promet novoizgrađenog dijela autoceste, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Zoran Milanović podijelio je deset ENC uređaja prvim putnicima koji su prošli kroz naplatnu postaju Lekenik na putu prema Zagrebu.

Prvih sat vremena od otvaranja za promet putnicima je korištenje bilo besplatno. Cestarina od čvorišta Lekenik do čvorišta Velika Gorica jug (naplatna postaja Mraclin) ukupne duljine 22,0 km, za osobne automobile je devet kuna.

Predsjednik Vlade Milanović tom je prilikom izjavio: „Istina je, to je jedna od najskupljih dionica autocesta, no, unatoč skromnom prometu koji će se na ovoj autocesti odvijati, ona je naša, građani će dobiti prometnicu visokog standarda i sigurnosti. Preostaje dovršiti gradnju dionice koja se spaja s Novim Zagrebom i zaobilazi Veliku Goricu, što će biti dovršeno u rujnu i nakon toga od Siska do gotovo središta Zagreba građani će putovati tek 35 minuta, sigurno i visoke kvalitete prometne usluge“.

Podsjetimo, ukupna duljina izgrađene dionice iznosi 11,2 km i nastavlja se na poddionicu Velika Gorica (jug) - Buševec (9,0 km). Izgradnja ceste započela je 2010. godine, a izgrađeno je ukupno 20 objekata, i to 2 mosta, 1 prolaz za životinje, 1 vijadukt, 1 ekodukt (prijelaz za životinje), 1 putni prolaz, 6 putnih prijelaza te 8 propusta.

Izgrađeni su i čvor Lekenik s pripadajućim nadvožnjakom, cestarinski prolaz Lekenik i projektom planirani prateći uslužni objekt Pešćenica.

Radove na izgradnji dionice izvodila je Poslovna udruga koju čine Konstruktor - inženjering d.d., Split, Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb i Osijek - Koteks d.d., Osijek, nadzor nad radovima vršio je Institut IGH d.d. Zagreb, dok je za opremanje dionice bio zadužen Dalekovod d.d. Zagreb.

Ukupna investicijska vrijednost radova na poddionici Buševec - Lekenik iznosila je 700 milijuna kuna (bez PDV-a), a uključivala je projektiranje, izmještanje instalacija, arheologiju, izvlaštenje zemljišta, izgradnju trase i objekata te nadzor i opremanje dionice.

Završetkom poddionice Buševec - Lekenik u prometu će biti 22,0 km od ukupno 48,1 km autoceste A11 Zagreb-Sisak, a njezinim će se puštanjem u promet skratiti vrijeme putovanja između Zagreba i Siska, ostvariti spoj na autocestu A3 (Zagrebačka obilaznica) preko brze ceste čvor Kosnica - čvor Velika Gorica jug, dok će se dio od naplatne postaje Lekenik povezati spojnom cestom na državnu cestu D30.