Vlada RH: Donesen zaključak o nastavku realizacije Projekata izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd - granica BiH i Dicmo - obilaznica (Križice) - Krivodol kod Sinja

Photo VRH-ulaz.jpg
Ovim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske podupire realizaciju projekata izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd – granica BiH i Dicmo-obilaznica ( Križice) – Krivodol kod Sinja, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture se zadužuje da razmotri moguće modele njihovog financiranja.

Područje Imotskog povezano je sa osnovnom cestovnom mrežom Republike Hrvatske  državnim cestama DC60 i DC76 koje se na čvoru Zagvozd povezuje na autocestu A1 Zagreb-Split – Dubrovnik.

Otvarenje tunela Sveti Ilija promijenilo je prometna kretanja na tom području pa u vrijeme turističke sezone dolazi do znatnog povećanja prometnog opterećenja gdje se peko graničnih prijelaza Vinjani Donji i Vinjani Gornji promet iz susjedne Bosne i Hercegovine odvija prema moru preko Imotskog.

Zbog  višestruke funkcije preuzimanja lokalnog i tranzitnog prometa i neujednačenih tehničkih karakteristika tih DC potrebno je izvršiti izmještanje njihovih dionica na novu trasu i to na potezu  od Zagvozda do Imotskog.

Optimalno rješenje cestovnog sustava povezivanja Grada Imotskog, a time posredno i Bosne i Hercegovine na  autocestu A1 biti će poznato nakon izrade studije izvedivosti koja je u tijeku i planira se završiti u  prosincu 2018 . nakon čega će se moći odabrati najoptimalnije prometno rješenje te procijeniti potrebna sredstva za provedbu projekta.

Projekt izgradnje Spojne ceste Dicmo - ( Križice ) Krivodol kod Sinja obuhvatit će izgadnju nove obilaznice, četverotračne prometnice u duljini 8,82 km i 2,2 km spojnih cesta s ciljem preusmjeravanja tranzitnog prometa iz središta Dicma te povećanja prometne sigurnosti , a njegova vrijednost je procijenjena na oko 230 milijuna kuna.