Vlada: Odluka o smjernicama za uključivanje Hrvatske u Transeuropsku prometnu mrežu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade donesena je odluka o smjernicama za uključivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe te Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometne mreže.

Na razini Vijeća EU u tijeku je donošenje dviju uredbi o razvitku Transeuropske prometne mreže (jedna o metodologiji, a druga o financiranju prometne infrastrukture u Europskoj uniji) čije se donošenje predviđa tijekom 2013. godine.

Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju (prosinac 2011.) stekla pravo sudjelovanja u statusu aktivnog promatrača u radu radnih skupina Vijeća Europske unije pa tako i radnih skupina u kojima se vode razgovori o prijedlozima predmetnih uredbi, a sada ima određenu ukupnu prometnu mrežu koja će punopravnim članstvom postati dio Transeuropske mreže.

Kako nove uredbe predviđaju nove definicije prometnih koridora i prometne mreže, potrebno je na jedinstven način odrediti kako će Republika Hravtska biti uključena u buduću definiciju tzv. ukupne, osnovne i koridorske mreže EU. Za sada o tome RH može izraziti svoj stav prema Europskoj komisiji, te se zalagati da naši prioriteti budu na odgovarajući način zastupljeni u budućim uredbama.

Ovom se Odlukom stoga predlaže da Republika Hrvatska traži uključivanje sljedećih prometnih pravaca u Osnovnu mrežu i koridore Osnovne mreže: autoceste i željezničke pruge visoke razine uslužnosti od državne granice sa Republikom Slovenijom iz pravca Ljubljane preko Zagreba do državne granice sa Republikom Srbijom u pravcu Beograda (tzv. koridor X), zatim autoceste i željezničke pruge od državne granice sa Republikom Mađarskom preko Zagreba do Rijeke (tzv. koridor V b), te plovni put rijeke Dunav (tzv. koridor VII) s plovnim putom rijeke Save.

Dodatno se predlaže da u Osnovnu mrežu i koridore Osnovne mreže budu uključene autoceste i željezničke veze od državne granice sa Republikom Slovenijom iz pravca Maribora do Zagreba, zatim od državne granice sa Republikom Mađarskom preko Osijeka prema Bosni i Hercegovini, te od Metkovića do Ploča (tzv. Vc koridor) i autoceste mora od Rijeke i Ploča kao i ceste uzduž jadranske obale (tzv. Jadransko-jonski pravac).