Vlada: Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o pruzi Okučani-Novska

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o sufinanciranju  velikog projekta Obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okučani-Novska.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju pruge na dionici Okučani-Novska na željezničkoj pruzi M 105 Novska-Tovarnik-državna granica koja je dio X. paneuropskog prometnog željezničkog koridora koji povezuje Salzburg (Austrija) i Thessaloniki (Grčka) preko Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Modernizacija pruge na dionici Okučani-Novska, uključujući postavljanje sigurnosne opreme i povećanje brzine od 160 km/h te rekonstrukciju stajališta Rajić, znatno će smanjiti trajanje putovanja i omogućiti bolji pristup putnicima te veći stupanj njihove sigurnosti.

Procjena troška projekta rekonstrukcije pruge iznosi 40,10 milijuna eura, od kojeg je 85% sredstava određeno kao doprinos Zajednice iz Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u okviru komponente „Regionalni razvoj“, a preostalih 15% iz proračuna Republike Hrvatske.

Uredba se donosi na temelju Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Europske komisije za višegodišnji operativni program „Promet“ za pomoć zajednice iz Instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj.

Europska komisija odobrila je sufinanciranje ovog projekta 25. srpnja 2011. godine i nakon toga je pripremljen Dvostrani sporazum o projektu, te je od strane Europske komisije potpisan 05. kolovoza 2011. godine, a u ime Vlade RH 08. rujna 2011. godine.