Vlada: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste ŽC 5118 u k.o. Marčana

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste ŽC 5118 katastarske čestice br. 2734/14, površine 73 m2, zk.ul.br. 2271, u k.o. Marčana.

Naime, Županijska uprava za ceste Istarske županije, kao upravitelj ceste, uputila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste iz razloga što predmetna čestica ne predstavlja javnu cestu i nikada se nije koristila kao javna prometnica.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture utvrdilo je opravdanost zaprimljenog prijedloga s obzirom da čestica ne predstavlja javnu cestu te je nastala cijepanjem k.č.br. 2734/1 u k.o. Marčana, a koja je prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14) dio javne ceste ŽC 5118 i u nadležnosti Županijske uprave za ceste Istarske županije.