Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta restrukturiranja HAC-a

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta restrukturiranja HAC-a.

Podsjetimo, na sjednici Vlade RH održanoj dana 10. ožujka 2016. godine usvojena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)  za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a.

Tim je Odlukama imenovano hrvatsko izaslanstvo za vođenje pregovora s predstavnicima EBRD-a, te su isti održani 15. ožujka i prihvaćeni Zaključkom Vlade RH od 30. ožujka 2016. godine.

Konačno, ugovori o jamstvu i zajmu potpisani su dana 30. ožujka 2016. godine u Zagrebu od strane predstavnika Ministarstva financija i Europske banke za obnovu i razvoj.

Sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora operativna primjena Ugovora počinje danom stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a.

Zakonom se određuje način preuzimanja kreditnih obveza RH na način da jamac bezuvjetno jamči kao glavni dužnik, a ne samo kao jamac, uredno i pravodobno plaćanje bilo kojih i svih iznosa dospjelih po Ugovoru o zajmu bilo po utvrđenom dospijeću, po ubrzanju otplate ili na drugi način, te pravodobno izvršavanje svih ostalih obveza Zajmoprimca, kako je navedeno u Ugovoru o zajmu te nadležnost za provedbu Zakona.

Donošenjem predmetnog Zakona osigurat će se financijska sredstva namijenjena refinanciranju kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste u narednom razdoblju po povoljnijim uvjetima.

Podsjetimo, ukupna vrijednost ugovorenoga zajma sa Europskom bankom za obnovu i razvoj iznosi 250 milijuna eura, a izdaje se uz kamatnu stopu od  6M Euribor + 1% marža = 1,027% godišnje te rok otplate od 15 godina, uključujući 2 godine počeka na otplatu glavnice.