Vlada donijela Program obnove i saniranja posljedica poplava na području Vukovarsko-srijemske županije

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – cestovna infrastruktura i Prijedlog odluke o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – cestovna infrastruktura.

Predmetnom Odlukom predlaže se donošenje Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije za cestovnu infrastrukturu.

Naime, sukladno odredbama članka 34. i 35. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/14), a nastavno na Odluku Vlade RH o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama u Republici Hrvatskoj uzrokovanih elementarnom nepogodom od 22. svibnja 2014. godine, utvrđuju se mjere obnove javnih i nerazvrstanih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije.

Programom su predviđeni radovi na obnovi i sanaciji cestovne infrastrukture u duljini od 64 km, sukladno prioritetnim potrebama uspostave sigurnog cestovnog prometa. Financijska sredstva za provedbu Programa iznose 95.300.000,00 kuna bez PDV-a (3 milijuna kuna već realiziranih aktivnosti Hrvatskih cesta odmah po nastanku događaja + 7,6 milijuna kuna štete na državnim cestama + 84,7 milijuna kuna šteta na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama), a osigurat će se unutar pozicija financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2014. godinu u iznosu od 100.000.000,00 kuna.

Nadležno tijelo za provedbu i koordinaciju pojedinih mjera po ovome Programu obnove je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a izvršitelj društvo Hrvatske ceste d.o.o.