Vlada: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 4012 u k.o. Vukosavljevica

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 4012 u k.o. Vukosavljevica. Naime, Županijska uprava za ceste Virovitičko - podravske županije, kao upravitelj ceste uputila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 4012, k.č.br. 3487/10, u ukupnoj površini 934 m2, u k.o. Vukosavljevica iz razloga što predmetna čestica ne predstavlja javnu cestu, te radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Ocjenjujući zahtjev upravitelja opravdanim, Ministarstvo je predložilo donošenje ove Odluke.