Vlada: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste u Općini Donji Kraljevec

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2026  u k.o. Donji Kraljevec.

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o cestama odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Slijedom navedenog Županijska uprava za ceste Međimurske županije uputila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2026, k.č.br. 5614/3, površine 4658 m2, zk.ul.br. 5636, u k.o. Donji Kraljevec.

Osnovni razlog pokretanja postupka jest taj što k.č.br. 5614/3 u naravi ne predstavlja javnu cestu, te se na istoj radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ukida status javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.