8. sastanak ministara SEETO : Kvalitetno definiranje i ulaganje u ključne prometne i pravce kao poveznica zemalja jugoistočne Europe

Photo nsl minSHDoncic SEETO 4-12_12.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Prometni opservatorij za Jugoistočnu Europu (SEETO) bili su domaćini osmog godišnjeg sastanka ministara za razvoj prometne mreže zemalja jugoistočne Europe koji se održao 4. prosinca u Hotelu Westin u Zagrebu.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić u pozdravnoj riječi naglasio je važnost intenzivnog rada i sudjelovanja u bilateralnim i multilateralnim razgovorima o prometnim pravcima Transeuropske prometne mreže, kako bi pojedine države kroz taj proces što uspješnije i kvalitetnije na europskoj razini pozicionirale svoju prometnu infrastrukturu glavnih prometnih tokova.

„Hrvatska je kroz pregovarački proces ulaska u EU, kao i danas pred sam ulazak u punopravno članstvo, vrlo aktivna u nastojanjima definiranja što kvalitetnijih rješenja prometnog povezivanja. Koncept sveobuhvatne mreže dugoročno će  omogućiti nove i učinkovitije veze, posebno u razdjelnom teretnom prometu, tako važnom zbog ekonomskih tokova, te putničkog prometa u okviru socijalne kohezije ukupnog europskog teritorija.

Kao što je poznato najveća ulaganja planiramo imati u željeznice i željezničku infrastrukturu koju u relativno kratko vrijeme iz vrlo zapuštenog stanja želimo podići na vrlo učinkovitu razinu U skladu s tim, kao punopravne članice Europske unije jedan od hrvatskih uloga bit će da doprinese koheziji i stabilizaciji u regiji jugoistočne Europe.

U konstruktivnoj suradnji sa svojim europskim susjedima, Hrvatska želi služiti kao most za dovođenje europskih vrijednosti bliže regije jugoistočne Europe. Hrvatska će vaše napore i nastojanja u tom poslu podržavati“, poručio je ministar Hajdaš Dončić kolegama ministrima prometa i njihovim delegacijama iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije kao i predstavnicima Europske komisije, internacionalnih financijskih institucija i različitih prometnih organizacija.

Osmi je sastanaka SEETO bila prilika za prezentaciju rezultata višegodišnjeg rada te razvojnog plana koji predstavlja regionalni planski dokument, koji sadrži glavne regionalne prioritetne projekte, te smjernice budućih reformi u prometnom sektoru.

U planu, prema ukupnim izvještajima - investicija koja obuhvaća završene i financijski osigurane tekuće projekte u okviru SEETO sveobuhvatne mreže od 2006. do 2011. godine  iznosi 10.8 milijardi eura, dok  ukupna procjena troškova za realizaciju svih prioritetnih projekata s liste prioritetnih projekata za 2013. iznosi 8.2 milijardi eura, te će se provesti u sljedećem srednjoročnom razdoblju.

U zaključku osmog godišnjeg sastanka o razvoju SEETO sveobuhvatne mreže ministri su istakli nastojanje SEETO mrežu razviti na način da postane dio Transeuropske prometne mreže (TEN-T), te su usuglasili zajednički rad na razvoju projekata prometne infrastrukture uključenih u mrežu. Posebice na graničnim prijelazima uzduž prometnih osi s ciljem da se prepoznaju ključni razlozi usporavanja protoka prometa.

Na osmom su ministarskom sastanku SEETO uz hrvatskog ministra Siniše Hajdaš Dončića sudjelovali i Katarine Čop Bajde, načelnice Sektora za fondove EU i međunarodnu surandju MPPI-a te  članica Upravnog odbora u SEETO kao domaćine sudjelovali i šef delegacije EU u Republici Hrvatskoj NJ.E. Ambasador Paul Vandoren, Damir Hadžić, ministar komunikacija i prometa BiH, Mile Janakieski, ministar prometa i veza Makedonije, Fehmi Mujota, ministar za infrastrukturu Republike Kosovo, Ylli Manjani, Zamjenik ministra za javne radove i promet Albanije, Andrija Lompar, ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Ljubo Žnidar, državni sekretar za promet, Ministarstvo infrastrukture i prostornog planiranja Slovenije i Stanimir Vukićević, veleposlanik Republike Srbije.

Prometni opservatorij za Jugoistočnu Europu (SEETO) je regionalna prometna organizacija uspostavljena Memorandumom o suglasnosti (2004.) za razvoj Osnovne regionalne prometne mreže Jugoistočne Europe od strane vlada Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i privremene administrativne misije ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), te Europske komisije.

Cilj SEETO-a je promocija suradnje u razvoju infrastrukture prema multimodelu SEETO mreže, te promocija i podržavanje lokalnih kapaciteta za razvoj investicijskih programa, menadžmenta  i skupljanja podataka i analiza u sklopu SEETO sveobuhvatne mreže.

FOTOGALERIJA