Vlada: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Autocesta Rijeka – Zagreb

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale - Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb te Odluku o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja; Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale - Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., a radi financiranja Plana poslovanja za 2016. godinu.

Usvajanjem predmetnih Odluka osigurat će se financijska sredstva u iznosu od 70.000.000,00 eura namijenjena urednom servisiranju dijela kreditnih obveza koje dospijevaju tijekom 2016. godine.

Kredit se izdaje na rok od sedam godina, uz dvije godine počeka i pet godina otplate u tromjesečnim ratama. Kamatna stopa je promjenjiva u visini 3M EURIBOR-a + fiksna marža od 4,15 postotna poena godišnje (na dan ponude 3. veljače 2016. godine iznosi - 0,124 % + 4,15 % = 4,026 %). Instrument osiguranja je jamstvo Republike Hrvatske.

Podsjetimo, samo tijekom 2016. godine društvo Autocesta Rijeka - Zagreb mora otplatiti 77.689.125,98 eura glavnice i 16.190.169,52 eura na ime kamata, što ukupno iznosi 93.879.295,50 eura, ne uključujući troškove novog zaduženja.

Donošenje predmetnih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.