Ministar Butković u radnom posjetu Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji

Photo nsl MIN-HCVZ 15-5_17.jpg
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je danas sa suradnicima lokacije planiranih cestovnih projekata na području Varaždinske i Krapinsko - zagorske županije.

U obilasku lokacija budućih projekata pored ministra Butkovića sudjelovali su pomoćnik ministra Mario Madunić, direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić te predstavnici gradova i općina na čijem se području prometni zahvati izvode ili planiraju.

Obilazak varaždinskog područja ministar Butković započeo je posjetom lokaciji buduće Istočne obilaznice grada Novog Marofa gdje je zajedno sa Sinišom Jenkačem,novomarofskim gradonačelnikom najavio izgradnju ove važne prometnice. Izgradnjom zaobilaznice, u duljini od 4,6 kilometara, osigurat će se zamjenska trasa postojećoj državnoj cesti DC3.

„Vlada je prošli tjedan usvojila Plan građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2017-2020, a  u kojem se među ostalim navodi i projekt Istočne obilaznice što potvrđuje odlučnost Vlade RH da riješi prometne probleme novomarofskog područja i olakša život ljudima uz postojeću državnu cestu DC3“, istaknuo je ministar Butković.

Podsjetimo, državna cesta prolazi kroz samo središte Novog Marofa i predstavlja jednu od najkritičnijih cestovnih dionica na pravcu između Zagreba i Goričana, a na što je u svojem izlaganju  ukazao i gradonačelnik Jenkač: „Izgradnja obilaznice važna je zbog izmještanja tranzitnog prometa iz središta Novog Marofa, uz istodobno unaprjeđenje kvalitete života svih stanovnika u gradu. Nova cesta prolazit će dolinom rijeke Bednje, koja je predviđena za lokaciju buduće gospodarske zone“, rekao je gradonačelnik Jenkač.

Spomenimo kako je tijekom posjeta Novom Marofu ministar Butković najavio i projekt rekonstrukcije državne ceste DC24, na dionici Pece - Mađarevo, a na kojoj bi početkom iduće godine trebali započeti građevinski radovi.

Posjet Varaždinskoj županiji ministar Butković nastavio je u Varaždinskim Toplicama gdje je obišao lokaciju budućeg autobusnog kolodvora. Naime, realizacijom projekta izgradnje spoja na prilaznu cestu, zgrada novog kolodvora bit će izravno povezana sa autocestom A4.

Ministar Butković je u Varaždinu obišao zgradu Željezničkog kolodvora gdje se osvrnuo na lokaciju „Kućanske rampe“, problematičnog željezničko - cestovnog prijelaza koji grad Varaždin dijeli na dva dijela te istodobno otežava i ugrožava sigurnost i promet u gradu.

„Problem treba riješiti u suradnji s Gradom Varaždinom i HŽ Infrastrukturom jer će se izgradnjom naselja i doseljavanjem ljudi postojeći prometni problemi dodatno produbiti. Potrebno je sagledati i stanje zgrade željezničkog kolodvora, koji treba obnoviti i rekonstruirati sredstvima iz EU fondova. Otvoreni smo za suradnju da pomognemo gradu u rješavanju ovih problema“, istaknuo je ministar Butković.

Današnji obilazak ministar Butković završio je u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Konjščini, posjetom lokaciji državne ceste DC24, te u Novom Golubovcu, obilaskom državne ceste D35.

Nakon radnog sastanka sa čelnicima lokalne samouprave ministar je istaknuo kako će dionica D24 od Konjščine prema Zlatar Bistrici u rekonstrukciju u rujnu ove godine, a razmotrit će se i prekategorizacija županijske ceste od Konjščine prema Kominu u državnu cestu, a kako bi se ista što lakše obnovila.