Otvorene web konzultacije o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“

Photo mrrfeu-kk.jpg
Na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU otvorene su web konzultacije o nacrtu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, novog operativnog programa za razdoblje 2014.-2020. u kojem se sektor prometa nalazi pod prioritetom 7 – Povezanost i mobilnost, koji je usmjeren na promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi.

Tekst dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova vrijedna 6,881 milijardi eura, izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva.

Tijekom izrade dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom, a cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Budući je u tijeku revidiranje dokumenta Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU poziva sve na dostavljanje komentara na tekst Operativnog programa do 27. listopada na adresu elektroničke pošte opkk@mrrfeu.hr. Sve primjedbe bit će obrađene i uzete u obzir u procesu dovršetka nacrta Operativnog programa.

Više informacija o konzultacijama i nacrtu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4308.