Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu

Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu u potpunosti je usklađen s Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine.

Istaknimo kako Društvo Hrvatske ceste d.o.o. upravlja sa ukupno 7.097,70 km državnih cesta, a Planom građenja i održavanja za 2017. godinu predviđaju se ulaganja u iznosu od 1,72 mlrd kuna (1.722.812.580,00 kn) i to za građenje državnih cesta 791.812.580,00 kn, radove poboljšanja i obnove 561.000.000,00 kuna te radove redovnog održavanja 370.000.000,00 kuna.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i dalje.