Pokrenut postupak provedbe javnih natječaja za izbor i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba

Photo nsl MIN 3_16.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Oleg Butković u svojstvu Skupštine trgovačkih društava iz nadležnosti resornog Ministarstva podnio je u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16 i 43/16) prijedlog za pokretanje postupka odabira kandidata putem javnog natječaja, kao i  tekst javnog natječaja, a koji je potom dostavljen Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom radi objave u Narodnim novinama i daljnje provedbe postupka.