Ispunjene sve pretpostavke za realizaciju projekta gradnje novog putničkog terminala zagrebačke zračne luke

Photo nsl zg zl 2_11.jpg
Republika Hrvatska kao davatelj koncesije, postigla je s koncesionarom, Međunarodnom zračnom lukom Zagreb d.d. i bankama koje trebaju osigurati financiranje izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, suglasnost oko svih bitnih pitanja uvjeta financiranja izgradnje novog putničkog terminala čime su ostvarene osnovne pretpostavke za realizaciju projekta. Zadovoljstvo nam je objaviti da u financiranju sudjeluje EIB kao vodeća europska razvojna banka te dvije komercijalne banke.

Sukladno do sada planiranim rokovima, početak građevinskih radova očekuje se u rujnu 2013. godine. Koncesionar je već ishodio lokacijsku dozvolu te je izrada glavnog projekta u svojoj završnoj fazi.

Preuzimanje upravljanja Zračnom lukom Zagreb predviđa se po pribavljanju svih potrebnih formalnih suglasnosti za potpisivanje ugovora s bankama.