Vlada RH: Usvojene Odluke o kreditnom zaduženju društva Hrvatske ceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku kojom se sa svrhom financiranja obrtnih sredstava društva Hrvatske ceste, ovome cestarskom poduzeću daje suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 40.000.000,00 eura. Za predmetno su zaduženje istodobno izdana i prateća državna jamstva Vlade RH.

Usvajanjem današnjih Odluka osigurat će se financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2018. i projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu, pri čemu će se predmetni revolving kredit iskoristiti za učinkovitije upravljanje likvidnošću Društva.

Naime, Hrvatske ceste su trenutno u procesu djelomičnog refinanciranja dugova, tako da će i dinamika istog  determinirati potrebe za sredstvima u sljedećih godinu dana.

Valja podsjetiti kako važeća zakonska regulativa diktira dinamiku priljeva i prirode poslovanja društva Hrvatske ceste, zajedno sa dospijećem obveza, pri čemu Društvo u svakom trenutku treba raspolagati s mogućnošću trenutne nabave sredstava za održavanje likvidnosti.

Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da se priljevi sredstava ostvaruju na dnevnoj bazi, u iznosima trošarina obračunatim po prodanim količinama goriva (u jednom danu), dok dugoročne obveze po kreditima dospijevaju na dan.

Donošenje ovih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna za 2018. godinu.