Vlada RH: Davanje mišljenja o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Županijskih uprava za ceste za 2015. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je današnjoj sjednici donijela Mišljenje prema kojem nema primjedbi na Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Županijskih uprava za ceste za 2015. godinu, a koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Državni ured za reviziju 12. svibnja 2017. godine.

Izrađeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji o financijskim izvještajima i poslovanju uprava u 2015. godini ističe osam bezuvjetnih i 12 uvjetnih mišljenja.

Sukladno Izvješću predlaže se poduzimanje mjera radi poboljšanja poslovanja u okviru danih preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno postizanja razumljivijeg i transparentnog poslovanja u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.