Predstavljena „Studija izvedivosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“

Photo nsl1 dtTM-RIPROM 21-12_16.JPG
Danas je u Velikoj vijećnici Grada Rijeke održana javna prezentacija „Studije izvedivosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.“.

Predstavljanju Studije ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nazočili su državni tajnik za infrastrukturu, Tomislav Mihotić, pomoćnik ministra, Marijo Klement te načelnik Sektora za potporu i provedbu projekata pri Upravi za EU fondove, Sven Jesenković. Grad Rijeku predstavljao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Javnu prezentaciju zajedno su organizirali nositelj projekta društvo Hrvatske ceste d.o.o. te izrađivač studije tvrtka Trafficon.

Istaknimo kako vrijednost spomenute Studije iznosi 773.400,00 kuna (bez PDV-a) te je istom obrađena riječka prometna mreža s ciljem identifikacije, analize i ocjene mogućih prometnih rješenja. Studija je analizirala i utjecaj izgradnje kontejnerskog terminala Zagrebačka obala na riječki prometni sustav, uključujući i posljedice koje će budući teretni promet na terminalu imati po riječku prometnu mrežu.

„U roku od 18 mjeseci trebale bi početi aktivnosti na izgradnji državne ceste D403. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 420 milijuna kuna, a mi želimo da se isti sa 85 posto iznosa financira sredstvima CEF-a. Nakon toga očekujemo da u roku od dvije godine sve bude u potpunosti završeno, a kako bi 2020. ili 2021. cesta bila u prometu.". - istaknuo je na predstavljanju Studije državni tajnik Mihotić.

„Zadovoljan sam jer je studija potvrdila da je najprihvatljivija varijanta trase za gradnju D403 upravo ona koja je već određena u gradskom prostornom i generalnom urbanističkom planu. Studija pokazuje i isplativost i opravdanost ceste kako bi se kandidirala na EU fondove, a sada predstoji da Hrvatske ceste, zajedno s mjerodavnim ministarstvom i Vladom, zatvore financijsku konstrukciju i izgradnja započne.". - rekao je gradonačelnik Obersnel.

Od tri ponuđene varijante, s financijskog, tehničkog i tehnološkog gledišta kao optimalan spoj buduće državne ceste D403 odabran je čvor Škurinje.

Glavni cilj studije bio je ispitati moguće pravce povezivanja luke Rijeka (Zagrebačko pristanište) sa autocestom A7 kao dijelom transeuropske prometne mreže (TEN-T) u svrhu poboljšanja međunarodne i regionalne dostupnosti, rasterećenja gradske mreže, doprinosa poboljšanju dostupnosti i povezanosti s otocima te povećanja prometne sigurnosti.