Vlada RH: Usvojen Prijedlog zaključka o utvrđivanju smjernice za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom njihove eksploatacije i održavanja pod nazivom "Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta"

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka o utvrđivanju smjernice za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom njihove eksploatacije i održavanja pod nazivom „Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta“.

Navedena smjernica donosi se na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) s ciljem uspostave učinkovitog sustava praćenja cestovne sigurnosti i uvođenja postupaka kojima bi se trajno uspostavio visoki stupanj sigurnosti TEM cesta.

Ovom se Smjernicom određuje način i postupak izvođenja revizije cestovne sigurnosti za infrastrukturne projekte na cestovnoj mreži RH koja je dio transeuropske cestovne mreže (TEM).

Smjernica ima preventivno i proaktivno djelovanje na sigurnost prometa na cestama, s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i maksimalnog ublažavanja posljedica prometnih nesreća na cestama.

Ista sadrži i odredbe koje su u skladu s Direktivom 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. godine, o sigurnosti cestovne infrastrukture. Direktiva se primjenjuje na cestama koje su dio transeuropske cestovne mreže (TEM) i na cestama koje su djelomično ili u cijelosti financirane sredstvima Europske unije.