Priopćenje ministra Olega Butkovića povodom završetka javnog savjetovanja o Nacionalnom planu razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Photo w nsl MIN 3_16.jpg
Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u e-Savjetovanju, te onima koji su i na druge načine izrazili svoje mišljenje o stručnoj podlozi za izradu Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Sva pristigla mišljenja bit će razmotrena u sljedećem krugu stručne rasprave, a koji će prethoditi izradi konačnog nacrta Plana.

Posebno se želim osvrnuti na prijedloge glede moguće privatizacije pomorskog dobra.

Želio bih jasno istaknuti svoj osobni stav i stav Ministarstva da se status javnog pomorskog dobra izvan i u lučkom području neće mijenjati.

Pomorsko dobro ostaje opće dobro od posebnog interesa za RH, nad kojim se ne može stjecati vlasništvo niti druga stvarna prava.

Smatram da je koncesija optimalni model za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a instituti poput zaloga na koncesiju omogućavaju uključivanje financijskih institucija u projekte na pomorskom dobru, a što je dokazano čitavim nizom dosada realiziranih projekata.